Z historie

Něco z historie hradu Valdštejn

Roky 1260 – 1280 se staly časem vzniku nejstaršího hradu oblasti Český ráj. Hrad Valdštejn založil Jaroslav z Hruštice, patřící do rodu Markvarticů a zároveň ke předkům pánů z Valdštejna. O založení se hovoří rovněž se jménem syna Jaroslava z Hruštice – se Zdeňkem. Záhy se stal hrad jejich rodovým sídlem a oni i další jejich potomci začali používat predikát „páni z Valdštějna“, označovaní Valdštějnové.

Od založení zde zůstali Valdštějnové sto let. Mezi známými osobami té doby najdete dvořana krále Jana Lucemburského Zdeňka z Valdštejna, Hynka z Valdštejna, účastníka vojenské výpravy českého krále do Litvy v roce 1336 nebo věřitele markraběte Karla (pozdějšího krále Karla IV.) Jana z Valdštejna. Z původního hradu dnes již mnoho nezůstalo, ale dříve byly mimo paláce a věže zdejší budovy dřevěné. Lesní porost a pískovcové skály obklopovaly hrad ze tří stran. Ze severní strany nebylo možné hrad dobýt.  Zároveň s hradem byly vybudovány i dvě předsunuté pevnosti hradu – Kavčiny, vzdálené 3,5 km na jih a hrad Chlum (Kozlov) ve vzdálenosti dvou kilometrů od Valdštejna.

Na začátku 15. století se stali majiteli Vartemberkové. Jan Žižka z Trocnova si jako husitský vojevůdce přitáhl vyřídit účty s Jindřichem z Vartemberka a jaro 1424 se stalo osudným nejen pro hrad. Husitské vojsko dobylo město Turnov, zničilo zdejší klášter a dobylo hrad Valdštejn. Poté bylo sídlo svěřeno panu z Valečova. Ten zde v roce 1427 věznil kandidáta na český trůn – prince Zikmunda Korybutoviče. Věznění trvalo celý rok. Další husitský přívrženec se objevoval na hradě roku 1431 – Rameš Rozvoda ze Stakor.

V roce 1437 správcuje hrad husitský hejtman Jan Čapek ze Sán a po něm drží sprácovství jeho dcera Žofie s manželem Janem Talafúsem. O své vlastnictví se však hlásí původní majitel  Jindřich z Vartemberka. Dochází k tahanicím, čehož využívají loupežníci. V dalším období, v letech 1438 – 1439 se na hradu i blízko Kavčin usadily loupežnické tlupy. Zemská hotovost však nezaváhala a dobyla je roku 1440. Valdštejn si prošel dalším střídáním majitelů – patřili k nim Šofové z Helfenburka, Smiřičtí ze Smiřic (od roku 1514).

Původně ostrožný hrad se rozdělil na dvě části. Zadní část tvořil typický skalní hrad s problémovým vstupem z dolní části na vrchol skalní plošiny. Závěr 15. století byl také koncem rezidenční funkce hradu – naposledy zde bydlela Kateřina ze Strážnice a ze Štítar  – milenka Hynka, syna krále Jiřího z Poděbrad. Následně zůstává Valdštejn opuštěn. Kateřina ze Štítar hrad koupila, ale v roce 1495 zemřela. Počátkem 16. století koupil Valdštejn Jan Svojanovský z Boskovic. Hrad byl hodně zadlužený a jeho podíly koupil v roce 1514 Zikmund Smiřický ze Smiřic.

Okolo roku 1550 zachvátil hrad Valdštejn požár a lehl popelem. Zničující oheň pohltil veškerá stavení ze dřeva azůstaly jenom hradby, zadní věž a kamenný palác. O opravách se v historických pramenech nic neříká, ale od roku 1582 je hrad Valdštejn už jenom zříceninou.

Valdštějnové se stali majiteli na další dvě stovky let.

Od konce 17. století se zřícenina stává místem pro poustevníky a poutníky. První se zde usadil Václav Holan Rovenský a další poutníci sem i nadále přicházeli. Dřívější vyšehradský varhaník Václav Holan Rovenský (1668 – 1718), autor barokní církevní hudby v díle „Kaple královská“, se zde usadil v poustevně v předním hradišti. Osamocen však dlouho nezůstal a hrad začal znovu ožívat. Lidová pověst dokonce tvrdila, že je Holan autorem soch v nadživotní velikosti, ale jedná se skutečně jen o pověst a ne pravdu.

Postupně za panování Valdštejnů (1620 – 1821) a Aehrenthalů (1821 – 1945) vznikalo romantické místo. Jan Lexa z Aehrenthalu koupil roku 1821 Valdštejn od Františka Adama z Valdštejna. V té době začala na hradě éra posledních stavebních úprav. Alois Lexa z Aehrenthalu nechal postavit mezi druhým a třetím nádvořím kamenné schody, v místě, kde dříve stála patrová stavba.

Roku 1713 se zrodily kamenné schody a v roce 1722 došlo ke stavbě kaple svatého Jana Nepomuckého na prvním nádvoří. Následně přibyla i řada různých soch a v roce 1817 kaplička svatého Jana Křtitele. Zajímavostí kapličky je malba z roku 1836 od autory Františka Maška. Obraz světce je podle všeho jedinou podobiznou známého básníka Karla Hynka Máchy. V roce 1836 se postavila vstupní brána za kamenným mostem, který ozdobilo několik soch. Došlo k přestavbě kostelíku a přeměny hostince na hotel. Během devatenáctého století došlo k vybudování vyhlídky na Trosky a přilehlé skalní město.

Koncem 19. století se přistavěl na třetím nádvoří pseudogotický palác k původní zdi. Iniciátorem stavby se stal akademický malíř Jan Prousek. Ten se postaral i o výzdobu – namaloval tady erby majitelů a došlo i k vybavení napodobeninami nábytku.Poslední majitelé hradu – Lexové z Aehrenthalu vytvořili z Valdštějna úchvatné místo pro návštěvníky. Vznikla řada turistických cest, pustili se do vybudování vyhlídek a rovněž nechali postavit lázně Sedmihorky. Valdštejn patřil mezi první památky, které byli na našem území zpřístupněny pro návštěvníky.

V současné době patří hrad Valdštejn k majetku města Turnov. Ze středověké stavby najdete na třetím skalním bloku skalní sklepení, trosky po nádvoříčkách a hradní lednice.

Poloha na mapě

Fotogalerie

Mohlo by Vás zajímat